Zvaigžņu viesi

Daugavpils teātris uzsāk sadarbību ar J. Kupalas Nacionālo akadēmisko teātri (Minska)

Noslēdzot 2019. gadu, ir panākta savstarpēja vienošanās par turpmāku sadarb ...

Intervijas

19 februāris

Vārda dienas:
Zane, Zuzanna

Horoskopi

Jaunava
24. augusts
- 23. septembris

Panākumos lielu nozīmi spēlēs saskanīgas attiecības ar kolēģiem, priekšniecību. Tev var tikt uzticēti jauni pienākumi, kurus uztversi kā sava veida izaicinājumu. Pat, ja nonāksi saspringtākās situācijās, lieliski spēsi noorientēties un pieņemt pareizos lēmumus. Ģimenes lietās var valdīt neliels haoss, nenoteiktība. Lielākoties tas būs pamatojams ar tavu mainīgo garastāvokli un dažkārt pārlieku principiālo nostāju. Zvaigznes iesaka būt draudzīgākam, iejūtīgākam pret partneri.

Otrdiena
Diena
6 .. 8 C
Vakars
3 .. 5 C
Vējš
5 .. 7 m/s
Trešdiena
Nakts
2 .. 4 C
Rīts
2 .. 4 C
Vējš
5 .. 7 m/s

Avots: gismeteo.ru

Aptauja

Aktuālākā problēma šodien Daugavpilī

 

Jaunumi Sabiedrība | 13. februāris 2020 | 18:24

Sākas Daugavpils teritorijas plānojuma publiskā apspriešana

12. februārī publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota Daugavpils teritorijas plānojuma 3. redakcija un Vides pārskata projekts. Iepazīties ar to un iesniegt priekšlikumus iedzīvotāji un organizācijas varēs līdz šī gada 4. martam.

Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Pašreizējais plānojums darbojas kopš 2006. gada. Kopš tā laika ir stājušies spēkā jauni MK noteikumi, līdz ar ko bija jāpārskata arī pilsētas teritorijas galvenie izmantošanas un papildizmantošanas veidi, kas jaunajā redakcija kļūs plašāki: piemēram, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā būs iespējams būvēt biroja ēkas, tūrisma un atpūtas, kultūras un zinātnes, veselības aizsardzības un citas iestādes. Ir arī virkne citu jauninājumu, kas detalizēti izklāstīti plānojuma projektā.

Iepriekšējo redakciju apspriešanas laikā no iedzīvotājiem un institūcijām bija saņemta virkne ierosinājumu, kas bija ņemti vērā, izstrādājot 3. redakciju. Viens no būtiskākiem ierobežojumiem, kas iekļauts plānojuma aktuālajā redakcijā, ir aizliegums būvēt, novietot, uzstādīt un darbināt bīstamo atkritumu, sadzīves atkritumu vai no atkritumiem iegūtā kurināmā sadedzināšanas iekārtas Daugavpils pilsētā. Izņēmums ir likumīgi uzstādītās šāda veida iekārtas, kas jau darbojas, piemēram, Daugavpils Reģionālajā slimnīcā: šīs iekārtas, kas ar savu darbību nerada nekādas briesmas apkārtējai videi un iedzīvotājiem, turpinās darboties, nepārsniedzot atļauto jaudu.

Ar pilsētas domes lēmumu Daugavpils teritoriālā plānojuma projektā ir iekļauts arī labojums, kas būtiski ierobežo azartspēļu organizēšanas vietu darbību pašvaldības teritorijā. Tas nozīmē, ka nākotnē spēļu zāļu skaits manāmi saruks un tās varēs atrasties tikai stingri noteiktās vietās, kur netraucēs iedzīvotāju mieru.

24.februarī plkst.17:00 Domes Konferenču zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) notiks Sabiedrības līdzdalības pasākums, kurā būs iespējams uzdot visus interesējošus jautājumus.

Ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un vides pārskata projekta materiāliem publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācija portālā geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis), vai Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/), kā arī darba dienās Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā varēs iesniegt Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācija portālā – geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis), kā arī rakstiskus priekšlikumus varēs iesniegt Domes informācijas birojā (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) un Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā (Raiņa ielā 28, Daugavpilī) vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm: info@daugavpils.lv, ppdep@daugavpils.lv, birojs@rp.lv.

Daugavpils
 

Pievienot komentāru