Zvaigžņu viesi

Daugavpils teātris uzsāk sadarbību ar J. Kupalas Nacionālo akadēmisko teātri (Minska)

Noslēdzot 2019. gadu, ir panākta savstarpēja vienošanās par turpmāku sadarb ...

Intervijas

20 janvāris

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

Vārda dienas:
Oļgerts, Aļģirds, Aļģis, Orests

Horoskopi

Dvīņi
21. maijs
- 21. jūnijs

Interesanta un aizraujoša nedēļa. Vienīgais, kas var likt zināmus šķēršļus panākumiem, ir tavs slinkums un nevēlēšanās mainīt kaut ko savā ikdienā. Ja pārvarēsi minēto problēmu, tad ātri vien spēsi sasniegt pavisam citu dzīves kvalitāti. Zvaigznes iesaka mācīties ne tikai no savām, bet arī citu kļūdām, kā arī rūpīgāk ieklausīties dzīves pieredzējušāku tuvinieku padomos. Nedēļa nogalē var rasties iespēja iesaistīties kādā aizraujošā piedzīvojumā.

Svētdiena
Diena
3 .. 5 C
Vakars
2 .. 4 C
Vējš
4 .. 6 m/s
Pirmdiena
Nakts
1 .. 3 C
Rīts
.. 2 C
Vējš
3 .. 5 m/s

Avots: gismeteo.ru

Aptauja

Aktuālākā problēma šodien Daugavpilī

 

Egīls Gribačenoks Jaunumi Ekonomika | 14. decembris 2012 | 11:10

Darba aizsardzības prasības kokapstrādē

Iestājoties ziemai, darbu ar pilnu jaudu atsākuši kokapstrādes uzņēmumi. Latvijā kokapstrāde ir viena no attīstītākajām nozarēm, taču arī nelaimes gadījumu šajā nozarē ir viens no augstākajiem. Darba aizsardzības prasības kokapstrādes darbu veikšanā reglamentē vairāki normatīvie akti, bet konkrētu noteikumu, kā tas ir, piemēram, būvniecībā un mežizstrādē, kokapstrādes darbu veikšanā nav.

Kokapstrāde ietilpst to nozaru vidū, kurās darba devējiem aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā jāiesaista kompetenta institūcija vai speciālists, ņemot vērā Ministru kabineta (MK) noteikumus Nr.99. izņēmumu var minēt gadījumus, kuros uzņēmumā netiek nodarbināti vairāk par pieciem darbiniekiemšādās situācijās pietiek, ja darba aizsardzības prasību organizēšanu un darba vides iekšējo uzraudzību veic darba aizsardzības speciālists ar pamatlīmeņa izglītību darba aizsardzības jomā vai 160 stundu apmācības programmu darba aizsardzībā. Ekonomisku apsvērumu dēļ uzņēmumam ir izdevīgi, ja šo funkciju pilda pats darba devējs.
Sākotnēji vēlos izklāstīt darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošanu uzņēmumā, kur strādā vairāk nekā 5 nodarbinātie. Ir trīs varianti, kā risināt šo jautājumu:

1. Noslēgt uzņēmuma līgumu ar kompetentu institūciju par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu;
2. Uz darba līguma pamata algot darba aizsardzības speciālistu ar augtāko izglītību;
3. Darba devējam ar augstāko izglītību darba aizsardzības jomā uzņemties darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā, ja tajā strādā ne vairāk kā 10 nodarbinātie.
Kad ir izvēlēts darba aizsardzības sistēmas organizēšanas modelis, veicot kokapstrādes darbus, jāievēro virkne noteikumu. Pirmkārt, pirms kokapstrādes darbu uzsākšanas jānovērtē darba vides riska faktoru ietekme uz nodarbinātajiem atbilstoši MK noteikumiem Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”. Novērtēšana jāveic ne retāk kā reizi gadā. Pēc riska faktoru novērtējuma jāsastāda darba vides riska faktoru likvidēšanas un samazināšanas plāns, kurā norādāmi veicamie darba drošības pasākumi, to izpildes termiņi, atbildīgā persona pasākumu īstenošanai, kā arī nepieciešamie resursi to izpildei.
Otrkārt, lai darba vides risku novērtēšana notiktu kvalitatīvi, neiztikt bez dažādu riska faktoru mērījumiem. To vidū ietilpst, piemēram, trokšņa, vibrācijas un mikroklimata mērījumi, kas ietver gaisa temperatūru, gaisa kustības ātrumu, relatīvo mitrumu un koksnes putekļu koncentrāciju gaisā. Šo prasību reglamentē vairāki normatīvie akti, turklāt mērījumus var veikt tikai akreditētas laboratorijas.
Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem darbā, kā arī nodrošinātu darbiniekus ar pietiekamu informāciju par darba drošības prasībām, jāveic nodarbināto apmācība un instruktāža darba drošībā, ko nosaka MK noteikumu Nr. 749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” prasības. Savukārt saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 219 darbiniekiem atbilstoši riska faktoru novērtējumam jāveic obligātās veselības pārbaudes.
Tā kā kokapstrādes industrija ir augsta riska nozare, nepieciešams ievērot ne tikai iepriekš nosauktās prasības, bet arī citu normatīvo aktu noteikumus, piemēram, smaguma pārvietošanas un bīstamo iekārtu lietošanas prasības, izmantojot elektrotelferus, autoceltņus u.tml. Tāpat jāpievērš uzmanība arī citām darba aprīkojuma, speciālā apģērba un telpu nodrošināšanas prasībām:
• Darbiniekus, kuri strādā kokapstrādē, jānodrošina ar nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem (austiņas pret trokšņa aizsardzību, aizsargbrilles, darba apģērbs, aizsargapavi ar aizsardzību purngalam u.c.) atbilstoši noteikumiem Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus”. Svarīgi, lai nodarbinātie pielietotu izsniegtos individuālo aizsardzības līdzekļus, tādēļ jānodrošina prasību ievērošanas kontrole darba vietā;
• Lielākā bīstamība kokapstrādes darbos joprojām pastāv darba aprīkojuma lietošanas laikā, jo darbi bieži vien norisinās bez aizsargnožogojumiem, kas veicina traumatisma pieaugumu nozarē. Tādējādi būtiski ievērot MK noteikumus Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”;
• Bieži vien kokapstrādes darbi norisinās neapkurināmās telpās, tāpēc svarīgi nodarbinātajiem nodrošināt telpas, kurās sasildīties un paēst. Šo prasību nosaka MK noteikumi Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”.
Vēlos atgādināt, ka patlaban Latvijas Darba devēju konfederācija īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu projektu „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) projekta ietvaros ir pieejams:
1) Rokasgrāmata „Palīgs jaunajiem komersantiem” – materiālā iekļauts kompaktdisks ar praktisku informāciju par darba aizsardzības prasībām 17 tautsaimniecības nozarēs. Materiālu bez maksas var saņemt LDDK konsultatīvajā centrā Daugavpilī;
2) Sadarbībā ar mācību centru „BUTS” norisinās bezmaksas vienas dienas semināri darba devēju un darba aizsardzības speciālistu apmācībai darba aizsardzības jomā. Latgales reģionā nākamais seminārs norisināsies 18. decembrī Krāslavā. Apmācībām var pieteikties pa tālr. 67509454 vai e-pastu: rudite@buts.lv ;
3) Ir pieejama bezmaksas elektronizēta darba vides riska novērtēšanas sistēma, kurā ikviens pats var ērti un vienkārši novērtēt risku. Neskaidrību gadījumā par sistēmas lietošanu var konsultēties LDDK reģionālajā centrā Daugavpilī.
Uzņēmējus, kuriem radušās neskaidrības vai jautājumi šajā vai citos darba aizsardzības vai darba tiesību jautājumos, aicinu bez maksas konsultēties Latvijas Darba devēju konfederācijas Latgales reģiona konsultāciju centrā Daugavpilī, Mihoelsa ielā 43, kā arī, zvanot pa tālruņiem 65424376 un 26382503 vai sūtot savus jautājumus uz e-pastu egils@lddk.lv.
Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālo konsultatīvo centru darbība tiek nodrošināta Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” 1. aktivitātes „Darba devēju konsultatīvo centru izveide plānošanas reģionos un informācijas sniegšana darba devējiem par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktisku piemērošanu” ietvaros.
 

Egīls Gribačenoks, Latgales reģiona darba devēju konsultāciju centra Darba tiesību un darba aizsardzības eksperts

Pievienot komentāru