Intervijas

30 septembris

Vārda dienas:
Elma, Elna, Menarda

Horoskopi

Ūdensvīrs
21. janvāris
- 18. februāris

Šī nedēļa nav pati piemērotākā, lai uzsāktu jaunus projektus vai dotos ārzemju braucienos. Daudz labāk padosies labi zināmi, ierasti darbi, visdažādāko formalitāšu kārtošana, birokrātiskās lietas. Ja nepieciešams, vari apmeklēt valsts iestādes, pievērsties ar grāmatvedību, dzīves organizatorisko pusi saistītajam. Attiecību jomā tieksies pēc lielākas brīvības, nelabprāt uzņemsies jaunas saistības.

Trešdiena
Diena
16 .. 18 C
Vakars
13 .. 15 C
Vējš
3 .. 5 m/s
Ceturtdiena
Nakts
9 .. 11 C
Rīts
10 .. 12 C
Vējš
2 .. 4 m/s

Avots: gismeteo.ru

Aptauja

Par kādām tēmām jūs diskutējat ar mīļajiem?

 

Egīls Gribačenoks Jaunumi Sabiedrība | 25. marts 2011 | 12:55

Bīstamā smagumu pārvietošana

Ņemot vērā Valsts darba inspekcijas pēdējo gadu arodslimību un to rašanās cēloņu statistiku, jāsecina, ka mūsu valstī viens no izplatītākajiem arodslimību izraisīšanas faktoriem ir biomehāniskie jeb fiziskie darba vides riska faktori (smagumu celšana un pārvietošana, darbs piespiedu pozā, lokāls muskuļu sasprindzinājums darba veikšanas procesā u.c.). Šoreiz vēlos pievērst darba devēju uzmanību tam, kādi preventīvi pasākumi būtu jāveic, lai novērstu vai samazinātu šī kaitīgā faktora ietekmi uz darbinieka veselību.

Prasības nodarbināto drošībai un veselības aizsardzībai darba vietās, kurās nodarbinātais ar fizisku spēku tieši vai ar palīgierīču palīdzību pārvieto smagus priekšmetus, reglamentē 2002. gada 20. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 344 “Noteikumi par darba aizsardzības prasībām pārvietojot smagumus”. Tie pārņemti, balstoties uz Eiropas Savienības direktīvas 90/269/EEC nosacījumiem par minimālajām veselības un drošības prasībām kravu apstrādē ar rokām, pastāvot īpašam riskam darbiniekiem gūt muguras traumas.

Noteikumi paredz, ka darba devējam iespēju robežās jānovērš smagumu pārvietošana ar fizisku spēku. Ja pilnībā no tā izvairīties tomēr nav iespējams, darba devējam jānodrošina, lai šāda darba veikšana neapdraudētu nodarbinātā drošību un veselību, tostarp:
 novērtējot darba vides riskus, ko rada smagumu celšana un pārvietošana, izvērtējot traumu iespējamību;
 iespēju robežās samazinot šos riskus.

Viena no vienkāršākajām metodēm minēto risku novērtēšanai ir tā dēvētā vadošo kritēriju jeb galveno rādītāju metode, ar kuras palīdzību izvērtē paceļamo svaru, ķermeņa stāvokli smagumu pārvietošanas procesā, darba veikšanas apstākļus un darba intensitāti. Šie faktori veido kopējo darba slodzes novērtējumu. Balstoties uz novērtējuma rezultātiem, var noteikt, kā mazināt darba procesā iespējamos riskus.

Tiesa, ierobežojumi smagumu celšanai un pārvietošanai ar rokām joprojām nav noteikti. Daļēji šādi kritēriji definēti 2009. gada 10. marta MK noteikumos Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”. Tie paredz – ja tiek veikta smaguma pārvietošana bez mehāniskām palīgierīcēm, tai skaitā periodiska celšana un turēšana ar abām rokām, un vīriešiem tie ir vairāk nekā 10 kg (vai 5 kg uz vienu roku), bet sievietēm - vairāk nekā 7 kg (vai 3 kg uz vienu roku), ir jāveic obligātā veselības pārbaude. Tāda veicama, gan stājoties darbā (ja veselības pārbaude saskaņā ar šo riska faktoru nav veikta), gan atkārtoti - ne retāk kā reizi trijos gados.

Viens no kritērijiem, kas nosaka traumu iespējamību, pārvietojot smagumus ar rokām, ir kravas (smaguma) satveršanas iespēja un ērtums. Tādēļ vajadzētu pievērst uzmanību kravas stiprinājumiem, rokturu esamībai un, protams, individuālo aizsardzības līdzekļu pielietojumam un pareizai izvēlei. Ļoti bieži nelaimes gadījumi notiek, kravai izslīdot no rokām, tādēļ jāpievērš uzmanība darba cimdu un apavu izvēlei – tostarp nolietojumam un pretslīdes spējai. Apaviem noteikti jābūt ar stiprinātiem purngaliem.

Darba devējam arī jānodrošina apmācības, kurās nodarbinātie izglītojami par smaguma pārvietošanas un ergonomikas principiem. Viņiem sniedzama arī precīza informācija par pārvietojamā smaguma masu, smaguma centra izvietojumu un citiem būtiskiem darba vides riska faktoriem. Šādas apmācības jādokumentē, kā arī zināšanu un praktisko iemaņu pārbaude jāfiksē attiecīgā protokolā.

Uzņēmējus, kuriem radušās neskaidrības par šo vai citiem darba aizsardzības vai darba tiesību jautājumiem, aicinu bez maksas konsultēties Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Latgales reģiona darba devēju konsultāciju centrā Daugavpilī, Mihoelsa ielā 43, kā arī zvanot pa tālruņiem 65424376, 26382503 vai sūtot savus jautājumus uz e-pastu egils@lddk.lv.
 

Egīls Gribačenoks, Latgales reģiona darba devēju konsultāciju centra Darba tiesību un darba aizsardzības eksperts

Komentāri:

25. marts 2011 13:31 - daina

1. Kas ir "periodiska smagumu celšana"? Trīs reizes dienā? Trīs reizes stundā? Trīs reizes minūtē? Kur tas ir noteikts? 2. Ko nozīmē "samazināt riskus iespēju robežās"? Darba devējam parasti "nav iespēju", tad atļauts arī nesamazināt? 3. Vai beidzot nav strikti jānosaka robežas, kuras pārkāpt aizliegts, izslēdzot brīvās interpretācijas?

Pievienot komentāru {1}