Intervijas

30 septembris

Vārda dienas:
Elma, Elna, Menarda

Horoskopi

Ūdensvīrs
21. janvāris
- 18. februāris

Šī nedēļa nav pati piemērotākā, lai uzsāktu jaunus projektus vai dotos ārzemju braucienos. Daudz labāk padosies labi zināmi, ierasti darbi, visdažādāko formalitāšu kārtošana, birokrātiskās lietas. Ja nepieciešams, vari apmeklēt valsts iestādes, pievērsties ar grāmatvedību, dzīves organizatorisko pusi saistītajam. Attiecību jomā tieksies pēc lielākas brīvības, nelabprāt uzņemsies jaunas saistības.

Trešdiena
Diena
16 .. 18 C
Vakars
13 .. 15 C
Vējš
3 .. 5 m/s
Ceturtdiena
Nakts
9 .. 11 C
Rīts
10 .. 12 C
Vējš
2 .. 4 m/s

Avots: gismeteo.ru

Aptauja

Par kādām tēmām jūs diskutējat ar mīļajiem?

 

Egīls Gribačenoks Jaunumi Sabiedrība | 28. janvāris 2011 | 13:45

Ko darīt, ja jāstrādā aukstumā?

Tā kā šogad ir visai auksta ziema, ir vērts pārrunāt pieļaujamos mikroklimata parametrus darba vietās. Pat neilgi aukstumā pavadīts laiks var radīt bīstamas sekas, ja gaisa temperatūra pārsniedz -10 C – vienkārši sakot, cilvēks tiek pakļauts aukstuma stresam. Sevišķi bīstami, ja darbs norisinās zemā temperatūrā un caurvējā, ko papildina arī tādi bīstami darba vides faktori kā troksnis vai vibrācija. Visu minēto faktoru iedarbība rada būtisku kaitējumu cilvēka organismam. Tāpēc ir svarīgi ievērot zināmus nosacījumus, ja darbs veicams nelabvēlīga mikroklimata apstākļos.

Šādu nepieciešamību nosaka 2010. gada 28. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”, kuros iekļautas Eiropas Padomes 1989. gada 30. novembra direktīvas normas par minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darba vietās.

Saskaņā ar šiem normatīvajiem aktiem mikroklimatu pamatā raksturo gaisa temperatūra, kas izteikta Celsija grādos, gaisa plūsmas ātrums (metros sekundē) un gaisa relatīvais mitrums (procentos).

Savukārt veicamie darbi tiek iedalīti šādās kategorijās:

  • I kategorija - darbs nav saistīts ar fizisku piepūli, vai tā ir neliela (piemēram, intelektuālais darbs, darbs pie dažādām vadības pultīm, darbs, kas tiek veikts sēdus, stāvus vai pārvietojoties, kā arī vieglu priekšmetu - līdz 1 kg - pārvietošana);
  • II kategorija - darbs, kas saistīts ar vidēji lielu vai lielu fizisko piepūli (piemēram, pastāvīga smagumu - līdz 10 kg - celšana un pārvietošana, metināšana, metālapstrādes darbi);
  • III kategorija - smags darbs (piemēram, pastāvīga smagumu - vairāk par 10 kg - celšana un pārvietošana).

 Atbilstoši minētajām  kategorijām var noteikt pieļaujamās gaisa temperatūras robežas un gaisa plūsmas ātrumu. Piemēram, gaisa temperatūrai telpā, kur strādā I kategorijā ietilpstoši nodarbinātie, jābūt robežās no 19,0 -25,0 0C un gaisa kustības ātrums var būt no 0,05 – 0,15 m/s, savukārt II kategorijas nodarbinātajiem jānodrošina apstākļi, kur tie paši rādītāji ir 16,0 -23,0 0C un 0,1 – 0,3 m/s robežās. Toties III kategorijai tie ir 13,0 -21,0 0C un 0,1 – 0,3 m/s. Visos šajos gadījumos gaisa relatīvajam mitrumam jāsastāda 30 – 70%. Lai noteiktu mikroklimatiskos parametrus konkrētā darba vietā, noteikti jāveic atbilstoši mērījumi.

Jāpiebilst, ka noteikumos minēts arī pieļaujamais laikposms darbam aukstumā ārpus telpām, kurš nosaka - ja ārā ir -5 līdz -10 grādi, šādos apstākļos drīkst strādāt ne vairāk kā 90 minūtes, pēc tam dodoties vismaz 15 minūšu ilgā atpūtā siltumā. Ja gaisa temperatūra ir -10 un -18 grādu robežās, drīkst strādāt ne vairāk kā 80 minūtes, atpūšoties siltumā 20 minūtes. Vēl aukstākā laikā, kad gaiss atdziest no -18 līdz -30 grādiem, ārā atļauts strādāt ne vairāk kā 70 minūtes, atpūšoties un sildoties 25 minūtes. Savukārt tad, kad gaiss atdzisis zemāk par mīnus 30 grādiem, ārā drīkst strādāt, maksimums, stundu, pēc tam 30 minūtes sildoties. Ņemot vērā vēja ātrumu, jāveic arī pieļaujamās temperatūras korekcija. Kā noprotams pēc minētajiem kritērijiem, darba devēja pienākums ir nodrošināt atbilstošas, apsildāmas sadzīves un atpūtas telpas.

Kādi preventīvie pasākumi būtu jāveic, lai novērstu iespējamos riskus darbiniekiem, kuri pakļauti nelabvēlīgiem mikroklimatiskajiem apstākļiem?

Pirmkārt, jāizvērtē darba vides riska faktori atbilstoši 2007. gada 2. oktobra MK noteikumiem Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”, jo ārpus darba pazeminātā temperatūrā uz nodarbināto var iedarboties arī citi darba vides riska faktori, kurus noteikti jāņem vērā, domājot par darba vides risku mazināšanu vai novēršanu.
Otrkārt, nodarbinātos jānodrošina ar nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem – siltu apģērbu, cepuri, cimdiem, apaviem, ko savukārt nosaka 2002. gada 20. augusta noteikumi Nr.372 „Darba aizsardzības prasības lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus”.
Treškārt, jāparedz telpas, kur darbinieki var sasildīties, bet, ceturtkārt, - jāveic regulāras obligātās veselības pārbaudes nodarbinātajiem. To veikšanu reglamentē 2009. gada 10. marta MK noteikumi Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”. Obligātā veselības pārbaude jāveic:
- personām, kuras jau strādā pazeminātas temperatūras apstākļos,
- stājoties darbā, ja nodarbinātais tiks pakļauts pazeminātās temperatūras ietekmei, kas zemāka par rekomendējamām temperatūrām konkrētai darba vietai, bet nepārsniedz 5 grādu starpību salīdzinājumā ar rekomendējamām temperatūrām;
- periodiski ne retāk kā reizi trijos gados ikvienam darbiniekam. Uz obligātajām veselības pārbaudēm nodarbinātais jānosūta, ja darbs norādītajos apstākļos tiek veikts ilgāk nekā 50% no kopējā darba laika.

Tos uzņēmējus, kuriem radušās neskaidrības vai jautājumi sakarā ar likumdošanas izmaiņām, aicinu bez maksas konsultēties LDDK Latgales reģiona darba devēju konsultāciju centrā Mihoelsa ielā 43, Daugavpilī, zvanot pa tālruni 65424376, mob. 26382503 vai sūtot savu jautājumus uz e-pastu egils@lddk.lv.
 

Egīls Gribačenoks, Latgales reģiona darba devēju konsultāciju centra Darba tiesību un darba aizsardzības eksperts

Komentāri:

28. novembris 2014 10:31 - Евгений

Тема статьи очень востребованная, но изложение не корректное, информация скомканная и нет наглядности, хотелось бы увидеть в виде таблицы.

28. janvāris 2011 15:09 - Salatētis

Ja temp. pārsniedz -100, tad tik tiešām ir liels stress :)

Pievienot komentāru {2}