Zvaigžņu viesi

Daugavpils teātris uzsāk sadarbību ar J. Kupalas Nacionālo akadēmisko teātri (Minska)

Noslēdzot 2019. gadu, ir panākta savstarpēja vienošanās par turpmāku sadarb ...

Intervijas

22 februāris

Vārda dienas:
Ārija, Rigonda, Adrians, Adriāna, Adrija

Horoskopi

Vēzis
22. jūnijs
- 22. jūlijs

Nedēļas sākumā svarīgi pēc iespējas precīzāk ievērot augstākstāvošo norādes, neizrādīt neapmierinātību ar priekšniecības lēmumiem. Iespējams, tiksi mudināts apgūt jaunas iemaņas, lai varētu uzņemties atbildīgākus pienākumus. Sākot ar nedēļas vidu, var pieaugt interese par garīgajām lietām, reliģiju. Nav izslēgts, kāds Vēža zīmes pārstāvis nolems apmeklēt astrologu vai gaišreģi. Nedēļas izskaņā tavu prātu pilnībā nodarbinās mājas dzīvē notiekošais.

Piektdiena
Diena
5 .. 7 C
Vakars
3 .. 5 C
Vējš
6 .. 8 m/s
Sestdiena
Nakts
1 .. 3 C
Rīts
2 .. 4 C
Vējš
3 .. 5 m/s

Avots: gismeteo.ru

Aptauja

Aktuālākā problēma šodien Daugavpilī

 

Egīls Gribačenoks Jaunumi Sabiedrība | 12. novembris 2010 | 08:56

Troksnis darbā! Kā rīkoties?

Aptuveni trešdaļa darbinieku Eiropā vismaz ceturto daļu sava darba laika ir pakļauti potenciāli bīstamam trokšņa līmenim. Kaut arī troksnis visbiežāk ir problēma tādās nozarēs kā apstrādes rūpniecība un būvniecība, tas var būt problēmu cēlonis arī daudzās citās darba vidēs - sākot no tālruņu centrālēm un skolām un beidzot ar fermām un bāriem.

Patlaban Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) 2.2. aktivitātes „De minimis” atbalsta īstenošanas laikā darba devējiem tiek piedāvāts veikt bezmaksas darba vides risku novērtējumu, tostarp – fizikālo faktoru mērījumus darba vidē. Starp šiem fizikālo faktoru mērījumiem ir arī trokšņa mērījumi, kuri vairākās organizācijās pārsniedz pieļaujamo līmeni, un daudzi darba devēji nezina, kā rīkoties tādās situācijās, kādi obligāti un preventīvi pasākumi būtu jāveic, lai iespējamos riskus novērstu.

Latvijas Republikā 2003. gadā pieņemta Eiropas Parlamenta direktīva 2003/10/EK par minimālajām veselības un drošības prasībām attiecībā uz fizikālajiem riska faktoriem (troksni). Praksē to regulē Ministru kabineta 2003. gada 4. februāra noteikumi Nr. 66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”, kuros definēts, ka trokšņa ekspozīcijas līmenis darba vietās nedrīkst pārsniegt robežvērtību (87 dB(A)) vai „pīķa” līmeni – 140 dB. Ja tiek pārsniegta trokšņa ekspozīcijas robežvērtība, nekavējoties jāveic darba aizsardzības pasākumi trokšņa līmeņa samazināšanai vismaz līdz minētajiem 87 dB(A).

Saskaņā ar noteikumu prasībām trokšņa mērījumi jāveic vienu reizi gadā, ja iepriekšējos mērījumos tā līmenis darba vietā pārsniedzis augstāko ekspozīcijas darbības vērtību (85 dB(A)) vai „pīķa” līmenis pārsniedzis 140 dB, bet reizi trijos gados, ja iepriekšējos mērījumos trokšņa līmenis darba vietā pārsniedzis zemāko ekspozīcijas darbības vērtību (80 dB(A)), tomēr bijis zemāks par 85 dB(A) un „pīķa” līmenis nepārsniedzis 140 dB.

Noteikumi arī paredz gadījumus, kad jāveic papildu trokšņa līmeņa mērījumi:
• pēc darba aizsardzības pasākumu veikšanas, lai pārliecinātos, vai trokšņa radītais risks novērsts vai samazināts līdz pieļaujamajam līmenim;
• ja veselības pārbaudē konstatēta nodarbinātā dzirdes pasliktināšanās;
• pēc nodarbināto vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats domāt, ka trokšņa līmenis palielinājies un tiek apdraudēta nodarbināto drošība un veselība;
• ja noticis nelaimes gadījums darbā, kas saistīts ar trokšņa radīto risku.

Zinot mērījumu rezultātus un konstatējot faktu, ka darba vietās ir paaugstināts trokšņa līmenis, jāveic pasākumi trokšņa mazināšanai vai novēršanai, vienlaikus atceroties „Darba aizsardzības likuma” prasības, - darba devējam jādod priekšroka kolektīvajiem darba aizsardzības pasākumiem (nevis individuālajiem).

Trokšņa līmeni var samazināt dažādos veidos: pirmkārt, pašā rašanās avotā (piemēram, veca, lielu trokšņa līmeni radoša darbagalda nomaiņa pret jaunu), otrkārt, - darba vidē no trokšņa avota līdz nodarbinātajam (piemēram, troksni slāpējošu griestu, sienu ierīkošana) un samazinot trokšņa līmeni darbinieka atrašanās vietā (individuālās aizsardzības līdzekļi - ausu ieliktņi, austiņas, akustiskās ķiveres u.c.).

Būtiski ir nodarbinātos informēt un apmācīt par trokšņa kaitīgo ietekmi, tā iedarbību, uzņēmumā jau veiktajiem un nākotnē paredzētajiem pasākumiem trokšņa mazināšanai, nepieciešamību veikt obligātās veselības pārbaudes un izmantot individuālos dzirdes aizsardzības līdzekļus, ko arī nosaka iepriekšminēto noteikumu prasības.

Ņemot vērā, ka trokšņa līmeņa samazināšanā lielākoties neiztikt bez individuālās aizsardzības līdzekļiem, vēlos atgādināt, ka šīs prasības nosaka 2002. gada 20. augusta noteikumi Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus”.

Darba vietās, kur paaugstināts trokšņa līmenis noteikti jāizvieto drošības zīmes - , kas informē, ka konkrētajā telpā un darba vietā jālieto dzirdes aizsardzības līdzekļi. Zīme tiek izvietota pirms ieejas telpā. Šo prasību nosaka 2002. gada 3. septembra MK Noteikumi Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”.

Viens no obligātajiem pasākumiem nodarbinātajiem, kas saskaras ar paaugstinātu trokšņa līmeni savās darba vietās, ir obligātās veselības pārbaudes, ko reglamentē 2009. gada 10. marta MK noteikumi Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”. Obligāto veselības pārbaudi jāveic:
1) stājoties darbā, ja nodarbinātais pakļauts tādai trokšņa iedarbībai, kas pārsniedz noteikumos definētās robežvērtības;
2) reizi trijos gados, ja nodarbinātais pakļauts tādai trokšņa iedarbībai, kas ir robežās no 80 līdz 85 dB(A);
3) reizi gadā, ja nodarbinātais pakļauts tādai trokšņa iedarbībai, kas pārsniedz 85 dB(A).

Tos uzņēmējus, kuriem radušās neskaidrības vai jautājumi sakarā ar likumdošanas izmaiņām, aicinu bez maksas konsultēties LDDK Latgales reģiona darba devēju konsultāciju centrā Mihoelsa ielā 43, Daugavpilī, zvanot pa tālruņiem 65424376, 26382503 vai sūtot savus jautājumus uz e-pastu egils@lddk.lv.
 

Komentāri:

23. novembris 2010 13:39 - Andris

Kur var redzēt pārējo raksta komentētājus. Ja nevar, kapēc tad likt šādu sadaļu. Ja esmu pirmais, šim rakstam komentētājs, tad atvainojos par šo komentāru

Pievienot komentāru {1}